Home » Thiết kế LOGO & Nhận diện thương hiệu

Thiết kế LOGO & Nhận diện thương hiệu

Một số dự án nổi bật

Vì sao nên thuê Caeliux?

  • Logo và nhận diện thương hiệu của Caeliux được làm thủ công. Tạo ra dấu ấn riêng và hạn chế khả năng bị trùng với các thiết kế đã tồn tại
  • Hơn 06 năm kinh nghiệm. Phục vụ hơn 50+ khách hàng. Hoàn thành hơn 20+ dự án thiết kế LOGO và nhận diện thương hiệu
  • Am hiểu về các vấn đề thương hiệu kinh doanh, quảng cáo, marketing. Có thể đưa ra gợi ý kịp để tăng doanh thu, giảm chi phí, quản lý hiệu quả

Quy trình thiết kế & báo giá

Chúng tôi không vội bắt tay vào thiết kế liền mà sẽ tìm hiểu vấn đề kinh doanh hay hoạt động của quý anh chị trước. Sau đó sẽ xem thử liệu việc thiết kế LOGO và nhận diện thương hiệu có thể cải thiện được không. Nếu có sẽ tiến hành thiết kế chi tiết.

Mỗi dự án có một yêu cầu và nét đặc thù riêng nên sẽ không có báo giá như nhau cho mọi khách hàng. Tùy vào ngân sách hiện có cũng như mức độ phức tạp sẽ có mức giá riêng cho từng dự án. Tuy nhiên để quý anh chị dễ ước chừng ngân sách, Caeliux tạo ra báo giá mẫu như sau.

Liên hệ Caeliux Agency