1

Bảo hành

Chính sách bảo hành của Caeliux được cập nhật như file bên dưới. Chúng tôi có thể thay đổi mà không báo trước. Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.


Bảo hành trong 90 ngày

Bao gồm các sản phẩm sau:


Mức độ bảo hành

  • 1 lần hoặc tối đa 4 tiếng miễn phí
  • Sau đó sẽ tính phí theo giờ
  • Thời gian tiếp nhận và hoàn thành nhanh nhất là trong 3 ngày

Nguyên lý làm việc

7 năm

Kinh nghiệm

Phục vụ

50+

khách hàng

Thực hiện

20+

Dự án thiết kế

Contact Me on Zalo